torsdag 12. mars 2009

Kosmonaut

Jeg stod igjen
på motorveien
med romhjelmen
i den ene hånden
busstabellen
i den andre
oksygenet
var i ferd
med å ta slutt
det eneste tegn
til sympatisk liv
var en død hund
i veikanten
damen i telefonen
fortalte at busstabellen
aldri tar feil
og at for hver
muslimske bussjåfør
går det 10 russiske
kosmonauter
når jeg spurte
etter den raskeste veien
til månen
ble det stille
før jeg fikk oversendt
Sporveiens statistikk
for busstrafikk
fra de siste 10 år
samt et telefonnummer
til NASA
men når jeg la på røret
var månen allerede
borte

Ingen kommentarer: