lørdag 20. desember 2008

Samfunnsansvar - hva er det?

Torsdag før jul stoppet det Italienske oljeselskapet ENI tildelingen av det store Goliat-prosjektet i Barentshavet.

Begrunnelsen var at de ville vente med videre prosjektering til prisene faller....

Tidligere i desember stoppet Conoco Philips prosjektering av ny boligplattform på Ekofiskfeltet, som med nærmere 600 sengeplasser ville blitt den største i sitt slag på norsk sokkel. Det ble ikke oppgitt noen egentlig grunn for stansen, men sannsynligvis er grunnen det samme som ENI oppgav - at det vil li billigere å bygge senere - når folk er desperate eller arbeidsløse...

StatoilHydro har også signalisert at de vil være forsiktigere med investeringene framover...

Forståsegpåere (dvs de vanlige finans-økonomi-synserne) har uttalt at finanskrisen ikke vil ramme norsk oljeindustri i samme grad som annen industri.

Javel???? Ser ut som de tar feil som vanlig...

For hva skjer når olje- og operatørselskapene setter seg på gjerdet og venter på billigere tider. Nettopp. Industrien stopper opp, ingeniørselskaper, leverandører og konsulenter mister oppdrag. Kort tid etterpå kommer permitteringene...

Operatørselskapene på norsk sokkel har i dag både planer, penger og ressurser, men spekulerer i stedet gjennom å vente, for om mulig å redusere konstander senere.

Klart det blir billigere for operatørselskapene selv og deres eiere. På kort sikt...

Samfunnet som helhet vil tape på det. Gjennom at industrien stopper opp. I de lange løp vil også Operatørselskapene tape, gjennom minkende etterspørsel og kanskje lav oljepris.

Egentlig er det Norges befolkning som har rettighetene til gass- og oljereservene som hviler i Nordsjøen. Da bør vi også kunne ha mulighet til å opprettholde aktivitetsnivået også i nedgangstider... slik at folk i det minst kan beholde jobbene sine.

Jeg kan minne om at onsdag forrige uke gikk Emtunga - Sveriges største boligmodulbygger innen offshoreindustrien - konkurs.

Hvem vil bli det første større norske selskapet som blir rammet???? Og jobber du der?

God Jul...

Ingen kommentarer: