mandag 30. november 2009

Ved alle tings ende

Leter etter
de store linjene
styres av
de små tingene
konstruerer mønstre
som eroderer
i møtet med
detaljene
konspirasjoner
kompenserer
for maktesløsheten
i vakumet
mellom molekyler
og universer
hvor bare blikket
eksisterer
dras ubenhørlig
nærmere
det sorte hullet
som finnes
ved enden av alle ting

Ingen kommentarer: