fredag 3. oktober 2008

Storkapitalen vs. gammelskog og naturvern


Oslo tingrett har gitt Løvenskiold Vækerø ved godseier Carl Otto Løvenskiold
medhold i at han slipper å levere fra seg detaljerte kart over skogen sin til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)".


Bakgrunnen for saken er at

Løvenskiold ser for seg at andre aktører kan bruke den samme
miljøinformasjonsloven til å få tilgang på kartene, beregne verdien på tømmeret
som finnes i Løvenskiolds skog, og slik skaffe seg en forhandlingsposisjon


Ja, ja, det er vel ikke annet å vente. Vi må da beskytte den godeste Løvenskiolds kapitalinteresser mot de slitsomme folkene i naturvernforbundet. Man kan da ikke bare dele ut kart over gammelskogen, hvor skal da dette ende? Det vil jo ende opp i endeløse forsøk på å bevare gammelskogen vår. Og da vil jo godseieren tape penger på alt det fine tømmeret!!

Skogen bør selvfølgelig hogges ned, og det genererer jo mest mulig i kassa til godseieren. Bevaring av skog og allemannsrett og greier betyr da ikke noe. Og etterkommerene vår kan jo rote rundt i den tette nyskogen. Til pass for dem.

Nei, la ham holde kartene for seg selv, og be i stedet en orienteringsklubb med kompetanse på synfaring og karttegning å gjøre jobben i stedet! En o-klubb ville sikker gjøre denne jobben for en mindre sum en konstnaden med å ta den videre i rettssystemet!


Så kom deg for faen ut i gammelskogen før godseieren hogger den ned!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Spennende løsning med alternativ karttegning via oklubber. Men det er viktig at han forstår at han blir overvåket og ikke kan fare fram som en stormannsgal og pengegrisk naturødelegger. Hans virksomhet - kun for sin egen del - ødelegger for mange hundretusener av tur- og naturinteresserte, og ved å få disse kartene offentliggjort kunne menigmann i større grad skjønne hvilke vanvittige sår i naturen denne mannen skaper, og satt foten ned. Staten skulle jo satt ned foten for titalls år siden og ekspropriert hele Oslomarka og bevart den til friluftsliv og villmarksopplevelser. Men for all del - kom dere ut i eventyrskogen mens den er der, det er typisk Løvenskilod å intensivere nedhuggingen når det er fare på ferde, bare for å være sikker...

Anonym sa...

tullinger, hvorfor skal alt bevares, skog vokser stadig opp, våre forfedre har hugget og gjort seg nytte av det som har vokst opp, nå de siste hundre år har det stadig dukket opp verdensmestre som skal verne det ene etter det andre....måtte det være seg bygninger og skog.....før rev man bygninger som var for dårlige, nå skal eier pålegges å pusse opp i statens interesse..uten at staten kaster penger inn i prosjektet--pføy

Anonym sa...

Disse områdene i nordmarka har vært i løvenskiold-familiens eie i generasjoner, og har vært disponert på en fornuftig måte. Det er fri ferdsel i skogene. Dette er annen manns eiendom, som vi har fri ferdsel i og ubegrenset adgang til. Hvor hører det hjemme å fremstille fornuftige eiere som bodgriske kapitaleiere? Striden her dreier seg i vel i realiteten om at Løvenskiold vil unngå en utvidet innskrenkning av hans (grunnlovfestede) eiendomsrett og driftsvilkår. Så lenge driften er fornuftig og naturen blir bevart slik den har blitt til nå, har vi ingenting å klage over. Det er lett å glemme det, men vi er faktisk gjester på annen manns eiendom i nordmarka, og bør være like respektfulle der som vi er når vi ferdes i privat mark/fjellområder ellers i landet. Beklageligvis er det som oftest lettere å være misunnelig enn takknemmelig.

Anonym sa...

Jeg syns denne saken fikk et rett utfall, Løvenskiold eier skogen og burde ikke bli tvunget å levere fra seg kar over sin egen eiendom, like dumt hadde vært om jeg ble pålagt å gi fra meg alarmkoden til huset jeg bor i. Det er hans eiendom, og da må han få gjøre med den som han vil.

Anonym sa...

Nå er det ikke bare eiendomsretten eier bør forholde seg til, men også de lover som gjelder for vern av skog og mark. Og dersom de som driver oppsyn med dette opplever at de ikke har nok informasjon, så burde det være mulig å få tilgang på denne informasjonen.

Anonym sa...

At Løvenskiold har hatt disse områdene i generasjoner vitner mer om føydalisme. Ta land og vann tilbake!