onsdag 2. desember 2009

Hvorfor biler ikke kan smile

Eller: En psykopatologisk betraktning over automobilens emosjonelle uttrykk.

Enten du går, jogger, sykler eller kjører i trafikken. Det er mange agressive, gærne sjåfører der ute. Sinna folk med store biler, som utsetter andre og seg selv for fare med sin risikoaferd og aggresjon.

Disse sinna mennene (og damene) irriterer seg gjerne over at du ikke kjører når de ønsker at du skal kjøre. De kjører gjerne forbi deg på innsiden hvis du bare holder 80km/t i 60 sonen på ring 3. Og de tuter, blinker og blir sure som sokker når du må gå over et gangfelt akkurat i det de kommer med SUV’en sin.

En bilist vil ofte la sin indre frustrasjon og agressjon gå ut over andre, tilfeldige trafikanter. Til dette bruker de bilens signaler, oftest hornet, blinking med frontlyktene, bremselysene eller brå akselrasjon eller bremsing.

Bilen har altså signaler som kan uttrykke sjåførens intensjoner eller følelser overfor andre trafikanter. En slags mulighet for kommunikasjon. Men der PC’en har både smilefjes og surefjes (emoticons), har bilen i hovedsak negative signaler - som er best egnet til å formidle negative emosjonelle uttrykk. Det være seg aggresjon, sinne eller frustrasjon. Du kan kanskje si at bilen har psykopatiske tendenser.

Bilens mulige negative emosjonelle signaler (emoticons)vil omfatte:

- Hornet: dette er sjåførens måte å kjefte på andre trafikanter. Hornet er i utgangspunkt aggressivt, og brukes som et korregerende eller utagerende signal overfor andre trafikanter, det være seg kjørende, syklende eller gående. Er også observert brukt av rånere som vil få oppmerksomhet fra fine damer på gata.

- Blinking med frontlykter / bruk av fulle lys: sjåførens måte å gjøre andre trafikanter oppmerksom på at de gjør feil, eller generelt noe sjåføren ikke liker. Brukes ofte som korrigerende signal til folk som venter litt lenge, eller som respons til at møtende biler kjører med fulle lys.

- Bremselyset: benyttes ofte til å markere til bilen bak at den ligger for nær, eller til å markere misnøye til bilene bak.

- Blinklyset: skal brukes for å informere andre trafikanter om tiltenkt adferd. Det er hovedsaklig fravær av blinksingnal som er egnet til å provosere. Dvs. at folk ikke gir tegn til at de skal svinge i et kryss eller rundkjøring. Noe som er vanlig.

- Aggressiv akselrasjon eller bremsing: formålet er å skremme vannet av andre trafikanter, og er kanskje den sinna mannens mest effektive og farefylte sanskjonsmiddel. Kan bestå i å kjøre forbi i høy hastighet, hvis seg inn i små luker eller ved "nesten" kjøre ned en fotgjenger i veien.

- Nødblink: brukes sjelden, men er kanskje det mest nøytrale av bilens signaler. Er egnet til å advare andre om en hendelse eller avvik i trafikken. Brukes ofte i Sentral-Europa for å advare om køer på motorveien.

Bytrafikken er en sosial arena. Biler og folk i konstant samhandling, regulert av lover og regler, som følges i større eller mindre grad. Men en arena hvor 90% av all kommunikasjon består av negative signaler eller sanksjoner overfor andre, vil i stor grad være preget av generell dårlig stemning, aggresjon og negativ sosial adferd.

Altså ikke stedet du trives.

Så hvorfor har ikke bilen signaler som sier takk. Hvorfor kan ikke bilen smile?

1 kommentar:

Anonym sa...

Så er det bare tilføye hvordan bilen kan formidle ett eller annet til syklister den skulle passere på sin vei. Det viktigste er å kjøre så tett inntil syklisten som mulig uten å få ripe i lakken. Dersom man i tillegg er så uheldig å ha en høyrøsta person i passasjersetet, trykkes vinduet ned, og akkurat i det syklistens øre passeres, brøler bilpassasjeren ett eller annet (jeg har aldri fått med meg hva, men det er definitivt ikke noe positivt bilen har å formidle).