mandag 1. november 2010

Frihetsgrader

For å sikre
forutsigbarhet
lar jeg alt
bare skure å gå
for å slippe
overraskelser
unngår jeg helt
å legge planer
bare gjennom slurv
omtrentligheter
og tilfeldigheter
er jeg presis nok
til ikke å skape
noen mistanker
i det ugjennomtenkte
ligger en mulighet
til å lykkes
for å unngå forpliktelser
går jeg på bussen
alltid dette ene kvarteret
på etterskudd av
mine egne antakelser
om andres forventinger
til meg selv

Ingen kommentarer: