fredag 8. februar 2013

Tvilerens 10 tiltak for Oslo

1: Til helvete med bilene!
Stopp all privat biltrafikken innenfor ring 2 i Oslo. Veiene skal disponeres av sykkel og fotgjengere. Åpne kun for buss, taxi og varetransport. Dette gir bedre luftkvalitet og framkomst i sentrum.

2: Bygg jernbane for alle penga!
Stopp alle økonomiske utredninger, start bygging for framtiden. Vi må ha doble spor for høyhastighetstog som binder sammen de større byene på det indre Østlandet. Slik blir det mulig å bosette seg lenger unna hovedstaden, og avlaste på bolig- og biltrykk i Tigerstaden.

3: Bygg ut t-banen
Vi trenger t-banen flere steder i Oslo. Tenk Fornebu, Bislett, St. Haugen, Grünerløkka, Torshov, Grefsen, Kjelsås. Byggingen må startes i går.
 
4: Legg hovedveiene i tunnell
Ring 3, E6, E18 tar mye plass og forurenser i byen. Legg kryss og store deler av traseene i tunneller. Smestad, Økern, Sinsen, Mosseveien, E18 ut av byen. Få det under bakken.

5:  Bygg blokker på Vestkanten
Demografien i Oslo er et problem. Skillet mellom Øst og Vest stikker dypt i Oslo, fysisk og mentalt. Dette må løses gjennom fortetting og boligbygging i Oslo vest, boliger som flere har råd til. Det er masse plass på Vestkanten, grøntområder hvor enn du snur deg. Grav opp Bogstad golfbane og bygg høyblokker, slik at innvandrerandelen går opp i denne delen av byen.

6: Offentlig kyststi fra Mosseveien til Fornebu.
Stikkord er sikring av offentlig tilkomst langs strandkanten i hele byen. Det må etableres sammenhengende turvei, og ikke bygges boliger langs vannkanten.

7: Bygg idrettshaller og stopp bygging av nye kjøpesentre
Byen trenger innendørs skøytehall, Ishockeyhall, friidrettshall, etc.Mye løses gjennom å arrangere OL.

8. Levende bydeler
Unngå sentralisering, spre fasiliteter som idrettshaller og museer ut over byen.

9. Til helvete med bilene (se også punkt 1)

10. Bygg jernbane for alle penga (se punkt 2)

Ingen kommentarer: