tirsdag 3. oktober 2017

Endetidens fenomenologi

De digitale forandringer av mennesket foregår i vår estetiske og følelsesmessige mykvare. Endringer i kravene er resultatet av halvkapitalismenes fangst av de indre ressursene i den subjektive kapabilitet: vår erfaring med tid, vår følsomhet, måten vi forholder oss til hverandre, vår evne til å forestille oss en fremtid. Prekarisering og fraktalisering av arbeidskraft har provosert en dyp mutasjon i psykosfæren, gjenspeilet i oppveksten av psykopatologier som posttraumatisk stressforstyrrelse, autisme, panikk og oppmerksomhetsunderskuddsforstyrrelse. Skisser av en estetisk slektshistorie av kapitalistisk globalisering, et punkt av kompleksitet i de semiotiske kapitalstrømmene som setter ut evnen til å behandle havstrømmene av informasjon. En svermseffekt gjør seg gjeldene: Sosial adferd er fanget i uunngåelige samspillsmønstre kodet av tekno-lingvistiske maskiner, smarttelefoner, skjermbilder av alle størrelser, og alle disse sensoriske og følelsesmessige enhetene ødelegger organismenes følsomhet ved å overbelastning av stress fra eskalerende konkurranse og akselerasjon.
(En modifsert google translate av utdrag fra Franco  Berardis bok “AND: Phenomenology of the End", 2017)

Ingen kommentarer: