mandag 9. februar 2009

Force Majeure

Før vi styrter
vil vi opplyse
om at det er deres
eget ansvar å påse
at forsikringen er tegnet
polisen betalt
testamentet skrevet
uten attesterte kopier
i 7 eksemplarer
bevitnet
av en kvinne
med juridisk embetseksamen
godkjent av
vår foretningsfører
vil dere ikke bli tildelt
overlevelsesdrakter
vi har alle fullmakter
til å slette samtlige
persondata
så snart deres skjebne
er bekreftet

Ingen kommentarer: