torsdag 7. mai 2009

"Luddisme"

Som et virkemiddel i sin tvil har Ludde tatt i bruk sine egne "Luddismer". Luddismer består av kortere eller lengre sammenhengende tekstpassasjer, preget av ingen eller liten tegnsetting.

For å skape rytme og trykk består hver linje ofte av svært få ord, noen ganger bare ett eller to. Likevel er setningene lange - en Luddisme kan noen ganger utgjøres av bare en eneste lang setning.

Tekstene er gjerne formulert som en liten historie, med et avsluttende, avgjørende poeng. Selv om tekstene kan ha innslag av surrealisme, er det alltid er underliggende budskap i Luddismen.

Luddismens ynglingstemaer er ofte teknologi, økonomisk liberalisme, makt, byråkrati og rare eksistenser.

Luddismens innhold er løselig basert på neo-luddisme og Luddismens teknologikritikk på 1800-tallet:

http://carbon.cudenver.edu/~mryder/itc_data/luddite.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Neo-luddism

http://en.wikipedia.org/wiki/Luddite

Luddismene bør ikke forvekslet med dikt, selv om de ofte kan ha poetiske innslag.

Eksempel på Luddisme:

AKSELRASJON
Kan du merke
at jorda roterer
raskere?
se ut av vinduet
så forsvinner sola
allerede bak fjellet
jeg skynder meg
å skru på PC’en
for å spare tid
men allerede
når jeg har sjekket
e-posten
og oppdatert statusfeltet
på Facebook
gjør jeg noe helt annets
som om det
allerede, snart
er for sent

Ingen kommentarer: