torsdag 29. april 2010

Trekkspillmannen

dro i gang
mollstemte toner
om svunne tider
fra før
general Tito
var ung
47 Slovenske
pensjonister
stemte i med
høystemt sang
tonene lød
over Triglavs tinder
overdøvet bruset
fra Rekas
underjordiske fall
Jeg satt pilsen
på bordet
plasserte
øreklokkene
på hodet
og leste svensk
krim

Ingen kommentarer: