fredag 13. august 2010

Three Day Road - Ludde tviler om bøker

Som seg hør og bør når du er på reise - og ønsker å forstå litt mer av det landet du besøker - så bør landets litteratur tas nærmere i besiktigelse.

En regntung dag oppsøkte derfor Tvileren en våken, klassisk bokhandler i byen Victoria, hovedstaden i British Columbia, beliggende sør på Vancouver Island.

På klossete skoleengelsk spør tvileren en meget hjelpsom bokhandlerske etter en "modern classic novel" fra Kanada. Gjerne ispedd litt First Nation kultur (les: indianerkultur), kanadensisk historie og mentalitet. Hverken mer elle mindre.

"Right", svarte hun, tilsynelatende lakonisk. Borte blir hun, før hun kommer tilbake med en bok kalt Three Day Road, av en Joseph Boyden.

Lite visste jeg at boken hun kom med skulle inneholde alt dette. Og mer. I utgangspunktet høres ikke en bok som handler om den kanadensiske urbefolkningens innsats under  første verdensskrig spesielt interessant - eller veldig relevant  ut.

Men som vanlig når man er forutinntatt, så tar man feil. Grundig feil.

For denne boken introduserte meg til hendelser og tematikk som jeg fra før kjente kun overfladisk. Teamer som viste seg å være både spesielle og og universelle på samme tid.

Om representanter for et naturfolk -  Creestammen fra de nordkanadensiske skogene - et fornedret, fordrevet, og nærmest tilintetgjort folk - som reiser over til Europa for å gjøre sin "plikt" i "the great war" (første verdenskrig). Med sine spesielle evner, jaktinstinkt og kunnskap for overlevelse under fryktelige forhold - er de med og bidrar til at Kanada - og de allierte - vinner krigen mot Tyskland og aksemakten.

I bokens parallellhistorier får vi innsikt i livet til de siste etterkommerne av Oji-Cree folket som levde på tradisjonelt hvis, det vil si med og av det skogene, elvene og villmarken kunne gi, i et klima på grensen til hva mennesker kan tåle.

Historier som gir innblikk i en del av menneskenaturen som vi andre later til å ha glemt. At vi faktisk er en del av, og direkte avhengig av naturen. Innsikter som i alle fall gav meg mye å tenke over.

Boken burde vært satt på listen over obligatorisk lesestoff for politikere, næringslivsledere og finanspakk som tror de er hevet over naturen, og dermed kan skalte og valte med ressursene som det vil...

Ingen kommentarer: