mandag 16. august 2010

Brukerveiledning: Luddismer og Tvilismer

Tvileren passerer i disse dager 200 innlegg.

Derfor kan det være på sin plass med en kort brukerveiledning til de av dere som måtte rote seg inn her. Muligens til opplysning og glede for nye lesere. Skribleriene som presenteres kan hovedsaklig deles inn i to typer  - ofte lite lesevennlige  - sjangere:

Luddismer...
...består generelt av kortere eller lengre sammenhengende tekstpassasjer, preget av ingen eller liten tegnsetting. Setningene er lange - ofte består en Luddisme av kun en eneste lang setning - men for å skape rytme og trykk er hver linje av svært få ord.

Tekstene kan være formulert som en liten historie, med et avsluttende poeng. Selv om tekstene kan ha innslag av surrealisme, kan det være et underliggende budskap i teksten. En Luddisme bør ikke forveksles med dikt, selv om de kan ha poetiske innslag.

Eksempel på Luddisme: http://tvileren.blogspot.com/2009/03/kosmonaut.html

Tvilismer...
...er subjektive skriverier og tvilerier om relevante og irrelevante temaer, med hensikt å se ting i et litt skrått perspektiv. Skriveriene er ofte ikke mer en 67%  gjennomtenkte, (kanskje ikke engang det), og fungerer ofte som en prosess for å bearbeide ting  - og ender ofte opp med å gi flere spørsmål en svar...

Eksempel på typisk Tvilisme: http://tvileren.blogspot.com/2009/11/trygghetshysteriet.html

Tvil i seg selv er undervurdert i en sammensatt verden, overbefolket av skråsikre journalister og kommentatorer med fri tilgang til ”sannheten” -  samt av bloggere og kjendispakk som overgår hverandre i trivialiteter og navlebeskuende uvesentligheter. Derfor er det på sin plass å slå et slag for tvilen, at saker og ting faktisk har flere dimensjoner.

http://bloggurat.net/minblogg/registrere/4378b5394d0addf1167bc6f027a7ec24341fc35f

Ingen kommentarer: