mandag 17. januar 2011

Overeksponeringer

Lenge etter at
eksponeringen
nådde et kritisk nivå
blinket alarmfargene
i magenta og kaffe latte
sanseapparatet
var ikke regulert
for overstimulering
cortex ikke kalibret
for underkommunikasjon
kriseforståelsen mangelfull
alarmgrensen feilvurdert
selv ikke når flammene
nådde sjuende etasje
ble det reagert
resepsjonen var ubemannet
sikkerhetselskapet mente
at i en kosmisk sammenheng
vil ikke noen flammer
fra eller til
utgjøre en forskjell
av betydning

Ingen kommentarer: