tirsdag 31. juli 2012

10 merksnodige «Registrerte Uønskede Hendelser» fra Petroleumsnæringen

Til daglig bedriver Tvileren sitt virke med å forbedre den menneskelige sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet.

Men selv et tilsynelatende seriøst arbeid kan ha enkelte komiske tilsnitt. I aller høyeste grad.

Jeg har samlet de 10 mest besynderlige «hendelsene» som jeg har kommet over hittil i 2012.

Disse hendelsene er formelt innrapportert som «Registeret Uønskede Hendelser (RUH)", et system som er en del av risikostyringen for innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Rapportene er selvfølgelig anonymisert.

Du tror det ikke før du får lest det:Ingen kommentarer: