fredag 22. oktober 2010

Eksponeringstid: Luddismer i utvalg

Ring VG. Sprett sjampisen. Kle deg i finstasen. Det er realseparty på gang.

Tvileren lanserer herved samlingen "Eksponeringstid: Luddismer i utvalg". En samling av de beste Luddismene som er publisert her de siste tre årene. Lenke finnes også i menyen til høyre.

Luddismer er tidligere beskrevet her som kortere sammenhengende tekstpassasjer, preget av ingen eller liten tegnsetting. Setningene kan være lange - ofte består en Luddisme av kun en eneste lang setning - men for å skape rytme og trykk er hver linje av svært få ord.

Tekstene kan være formulert som en liten historie, med et avsluttende poeng. Selv om tekstene kan ha innslag av surrealisme, er det som regel et underliggende budskap i teksten. En Luddisme bør ikke forveksles med dikt, selv om de kan ha poetiske innslag.

Mer bakgrunn om Luddismer kan du finne her: http://tvileren.blogspot.com/2009/05/luddisme.html

Ingen kommentarer: