søndag 13. november 2011

Luddismer i utvalg II: Men størst av alt er tvilen

Tiden har endelig kommet. Tiden for publisering av Luddismer i utvalg II: "Men størst av alt er tvilen".

Samlingen består av de 30 beste Luddismene som er skrevet siden del I av samlingen -  kalt "Eksponeringstid" - ble lagt ut i fjor høst. Samtlige tekster fra begge samlingene har tidligere vært å lese hos Tvileren.

Jeg har tidligere beskrevet Luddismer som "kortere, sammenhengende  skriverier, preget av ingen eller liten tegnsetting. Setningene kan være lange - ofte består en Luddisme av kun en eneste lang setning - men for å skape rytme og trykk er hver linje av svært få ord."

Selv om tekstene kan ha innslag av surrealisme og selvmotsigelser, er det av og til et budskap i teksten. En Luddisme bør ikke forveksles med dikt, selv om de kan ha poetiske innslag.

Mer bakgrunn om Luddismer ligger her: http://tvileren.blogspot.com/2009/05/luddisme.html

Ingen kommentarer: