fredag 4. november 2011

Men størst av alt er tvilen

Livet er et sidespor
på vei ingesteds hen
driver i en liten jolle
på forvirringens digitale hav
nytter ikke med kompass
hvis du ikke aner hvor du skal
hjelper lite med kart
hvis du ikke vet hvor du er
vis meg noe å tro på
et landmerke å navigere etter
når alt er informasjon       
er ingenting lenger
informativt
evner ikke å skille
tankemonstre
fra tankemønstre
alt er blitt så enkelt
bare mer komplisert
tvilen lever i troen
men ingen tro i tvilen
gjennomført tvil
et ekstensialistisk eksil
vårt minste felles multiplum
er mistro
sammen går vi opp
i en høyere ordens
dumskap
men størst av alt er tvilen

Ingen kommentarer: