lørdag 12. november 2011

Mennesket 2.0, revidert.

En fordel ved å begå bloggerier er at man kan endre eller omskrive tidligere skriverier så mye man vil. Ludde benytter seg sjelden av dette sleipe grepet, men av og til kan det faktisk være på sin plass å forbedre noe som kunne vært formulert på en bedre måte...

Derfor legger jeg ut en oppdatert (forbedret?) versjon av Mennesket 2.0, som inngår i det større prosjektet med lansering av samlingen "Luddismer i utvalg 2: men størst av alt er tvilen", som vil bli publisert i løpet av et par uker.

Mennesket 2.0..
Jeg er en av dem
som liker meg best alene
hvor jeg kan sosialisere i fred
skape en bedre
utgave av meg selv
skjermet bak skjermen
jeg er diktator
dere mine følgere
råder over virkemidlene
bestemmer hvilken
versjon av virkeligheten
som gjelder
prioriterer sosiale medier
framfor usosiale mennesker
foretrekker
konstruerte avatarer
foran krevende venner
hva er biologi
mot sosialt design
memer og grafiske gener
hver mann sin egen verden
trenger ikke lenger
analoge mennesker da

Ingen kommentarer: