fredag 30. november 2012

Nittenåttifire, det er nå!

Snart er det 1984. Et Orwellsk 1984.

For noen ser deg. De vet hvor du bor. De vet hvor du jobber, hvor og når du reiser. De vet hvem du prater med på telefonen, de kjenner vennene dine, helsen din, og har tilgang til epostene dine. De vet hvor mye penger du tok ut, hvor du gjorde det, og hva du kjøpte for dem.

Forskjellen mellom diktatur og demokrati er i dag ikke i hvilken grad en "makt" har mulighet til å utøve overvåkning og kontroll. Men om og hvordan de eventuelt velger å utøve denne kontrollen.

Med makt i dette perspektivet snakker vi ikke lenger kun om en overordnet statsmakt eller myndighet. Det er heller snakk om forskjellige typer potensielle "makter". Det kan være private selskaper som vil kontrollere ditt forbruk, sikkerhetsselskaper som vil overvåke adferden din. Eller forskjellige former for myndigheter, etteretning, byråer, etater, banker, organisasjoner.

Det som skiller det frie demokratiet og et farlig kontrollsamfunn er om "organisasjoner" går fra kun å "registrere" informasjon, til å få motivasjon til å bruke informasjonen, og utøve eller kontrollere deg på en eller annen måte.  At en av disse "maktene" har som mål eller ambisjon om å utøve kontroll, fordi dette kan være formålstjenelig på kort sikt. En "makt" med  ressurser, kanaler, teknologi, kompetanse, eller interesse nok til å hente inn og sammenstille denne informasjonen.

Her er marginene hårfine.

For all informasjon om deg finnes allerede der ute. Digitalisert. Distribuert. Hos legen din, forsikringsselskapet ditt, banken, hos NAV eller arbeidsgiveren. Eller på sosiale medier. Spredd av deg selv.

Det er mange paradokser i det moderne samfunnet. Et av dem er at din "sikkerhet" også er din største trussel. Da snakker vi ikke konspirasjonsteori, men at informasjonsteknologien har skapt et potensiale for totalt kontroll - og totalt makt - det Orwellske 1984.

Det du kaller sosiale medier kan like gjerne bli ditt mareritt.

God helg!

Ingen kommentarer: