torsdag 9. juni 2011

Sykkelavklaringer

Jeg blir ofte forbanna på syklister når jeg kjører bil.
Så blir jeg ofte forbanna på bilister når jeg sykler.
Når jeg går hater jeg bare alle.
Nå vurderer jeg å begynne å ta bussen.

Det er en jungel der ute. Det er som regel den største og sinteste som har mest rett. Og mest rett av alle har Finans-Tarzan i Stor-SUV'en sin. Akta er för honnom och hans ursinne.

På tross av dette har de evige optimistene i  Syklistenes Landsforening i samarbeid med Statens vegvesen utgitt et hefte med informasjon om trafikkregler for syklister. Sjekk it out:
http://www.syklistene.no/Trafikk_sikkerhet/48915

Klikk deg inn her og pugg disse. Så har du noe å skilte med neste gang du blir kjørt ned av en SUV. Eventuelt av en gal mann på racer-sykkel...

I disse reglene framkommer noen selvfølgeligheter, samt noen avklaringer. Og ikke minst, enkelte overraskelser. Som burde vært grunnleggende lærdom for alle som ønsker å begvege seg rundt om i byen, uavhengig av transportmiddel. Forslagsvis burde de mest essensille reglene vørt hengt opp som instruksjoner rundt om i trafikken:

1: Interessante trafikkregler for syklister:
  • Det er tillatt å sykle i gangfelt. Går du av sykkelen er du fotgjenger
  • Det er ikke forbudt å sykle flere i bredden (men hvis det skaper farlige situasjoner skal man ikke gjøre det).
  • I rundkjøring er syklisten som en bil, med de samme vikepliktsregler som bilister
  • Sykler du på gang- og sykkelvei har du vikeplikt for biler som krysser denne.
  • Det er påbudt med ringeklokke på sykkelen.
2: Interessante trafikkregler for bilister:
  • Forbikjøring av syklister skal skje med en avstand på 1,5 meter mellom bil og sykkel. Dette står ikke i lovteksten, men i veimyndighetenes tolkning av trafikkreglene.
  • Kommer du ut fra eller skal inn på en parkeringsplass, holdeplass, en eiendom, bensinstasjon eller type vei som ikke er åpen for fri ferdsel, har du vikeplikt for alle trafikanter, også syklister.
  • Syklister har lov til å kjøre forbi en bil på innersiden (men ikke syklist). Hvis syklisten ligger på innersiden av bilene i rundkjøringen (i eget sykkelfelt), har bilen vikeplikt for syklisten til høyre
Mener du at dette var lite avklarende, og heller bare bidrar til mer kaos og forvirring? Da kan du ta t-banen sammen med Tvileren i stedet...

Ingen kommentarer: