fredag 28. oktober 2011

"Det er ikke Tvilen, det er Tvileren som er problemet" (Nina Karin Monsen)

Ludde kan like folk som tenker annerledes.

Mennesker med politisk ukorrekte meninger og "friske" replikker. Derfor har jeg fram til nå ansett figurer som Nina Karin Monsen som morsomme og nødvendige i samfunnsdebatten. Denne Monsen er tidligere Fritt Ord vinner (2009), statsstipendiat, og har til tider kommet til orde med både gode og viktige yttringer. Blant annet har hun som tidligere feminist stilt betimelige spørsmålstegn ved dogmatiske sider av feminismen.

Men ganske nylig skiftet jeg mening. Hun er ikke morsom. Ikke det spor. Heller trist. Men muligens fortsatt nødvendig.

Første gang jeg begynte å tvile på hennes uttalelser var etter en merkelig opptreden på Thomas Seltzers Trygdekontoret. Her viste hun såpass mangel for respekt og nestekjærlighet overnfor de homofile -  at jeg - som streit, heterofil mann - følte meg ille berørt.

Så kom jeg over dette lille sitatet om Gud og Tvil fra statsstipendiat Monsen på nettsiden http://kristen-tro.origo.no/

Tvileren som problem : "Det er ikke tvilen, det er tvileren som er problemet. Tar noen ånden ut av seg selv, andre og virkeligheten, faller alt sammen. Selv tvilerne føler skam og skyld, registrerer synd og ondskap. De rammes av den også. Menneskets eksistensielle ensomhet er et faktum uansett om vedkommende tror på Gud eller ikke. Valgene er påtrengende, men tvileren mangler et godt kart og har ingen hjelper. De som ikke tror, tør ikke be. Men det er ikke mindre mystikk i menneskets liv, ikke mindre ensomhet, ikke mindre ondskap uten Gud, enn det er med Gud, det er bare mye mindre meningsfylt og ekstremt selvgodt og arrogant. Det naturlige onde vil blomstre"

Nina Karin Monsen

La oss oppsummere visdommen fra Statsstipendiaten: det er altså Tvileren selv som er problemet. Tvileren har ikke ånd, men kan likevel føle skam og skyld . Men desverre så er livet til Tvileren mindre meningsfylt og ekstremt selvgodt og arrogant. Faktisk vil det naturlige onde blomstre hos tvileren. Aj, aj, aj. Ikkje brrra.

Takk for den, statsstipendiat Monsen. Jeg skal ikke snakke så mye positivt om deg og dine "alternative" meninger etter dette ...

God hælj, tvilere.

Ingen kommentarer: