lørdag 6. august 2011

Underforstått

Snakk til meg
på et språk
jeg ikke forstår
sa hun
så kanskje jeg
misforstår deg bedre
jeg svarte
at totalt fravær
av kommunikasjon
kan tross alt være å foretrekke
framfor dårlig stemning

Ingen kommentarer: