fredag 22. januar 2010

Tvilstand

De første ukene av det nye tiåret har vært preget av stillstand. Ikke i verden. Der går det sin fulle gang med jordskjelvskandaler, skøytekatastrofer og togkaos.

Men her hos tvileren har det vært stillstand. Tvilstand.

Ikke fordi det har vært få ting å tvile om.

Det er motsatt. Det er så alt for mye å tvile om her i denne jammerdalen. Et himmelhøyt berg av tvil reiser seg opp foran meg. Det er så alt, alt for mange, krevende ting å skrive om, at en stakkars tviler er blitt rammet av en følelse av utilstrekkelighet. Fremmedgjøring. Mangel på tid og energi.

For det er krevende å tvile. Det er ikke bare å hakke ned noen kritiske setninger. Det nytter ikke å lire av seg tilfeldigheter uten form for refleksjon eller humor. Da preller det av som regndråper på gortex, og faller som tomme tønner på steingrunn.

Utfordringen ligger å ta for seg "catchy" teamatikk å tvile om, og samtidig klare å være både reflektert og morsom. Helst i den rekkefølgen.

Det er mange ting som fortjener å bli gjenstand for Luddes tvilerier, og som jeg håper å kunne skrive mer om i året (årene) som kommmer.

Det kan være:
- Norsk musikk: i disse urørttider snakkes det mye om norsk musikk. Hva så om det faktum at SAMTLIGE band i urørtfinalen synger på fremmedspråk (altså engelsk)? (bortsett fra Kvelertak da, men det er ingen som skjønner hva de gauler om likevel. Men "musikken" er fin).
- Det store togparadokset : Til tross for klimautfordringer i fleng, helsefarlig luft i byene, og store køproblemer, så blir togtilbudet i dette landet bare dårligere. Nesten så jeg blir fristet til å bruke billigargumentet "i det rikeste landet i verden..."
- Republikanerenes comeback i Unaiten: har de ikke lært noen ting der borte? En gjeng med våpengale, engstelige, irrasjonelle tomsinger... La meg se, nettopp som vi Norbaggar vil bli om 10 år.
- Religion: say no more

Men som kjent, svaret er 42, men hva var spørsmålet? Og som det heter i de gamle westernfilmene: "to be continued".

Ingen kommentarer: