fredag 17. juni 2011

Tautologier

Samler på selvtillit
i en skål
låst inn i barskapet
sparer opp
for å håndtere
tvungen valgfrihet

forutsigbarhet
er kun fravær
av forventinger
det mest naturlig alternativ
er ofte det minst logiske

dine drømmer
er mine løgner

hvorfor skal
rasjonelle slutninger
stå i veien
for tilfeldige beslutninger
når resultatet alltid
er forskjellig
konklusjonene
renner alltid ut
i sanden

Ingen kommentarer: