fredag 16. april 2010

...og aldri skal det være godt nok...

Det deles ikke ut medaljer i livet. Tror det gjelder å minne seg på det en gang i mellom...

Det kan virke som DE ANDRES forventninger bare øker i takt med det du klarer å utrette. Konsekvensen er at spranget mellom krav og forventninger på en ene siden -  og det man faktisk får til -  bare øker. Sammen med frustrasjoner og opplevd stress...
  • For en god del år siden meldte jeg meg inn i Amnesty International. For å bidra litt. Nå mottar jeg stadig flere brev med beskrivelser av menneskelige lidelser, der jeg oppfordres til å gi enda flre bidrag ut over det jeg allerede gir.....
  • Jeg gir årlig støtte til Redd Barna. Nå har jeg begynt å motta månedlige brev der jeg oppfordres til å bli fadder, eller gi ytterlige bidrag!
  • Jeg har - etter en rad med brev - meldt meg inn i Norsk Luftambulanse. Litt pga dårlig samvittighet, følte det var min plikt, jeg som er så mye ute i skog og fjell. Nå strømmer brevene og fakturaene inn, som blir liggende uåpnet på stuebordet.
  • For noen uker sa jeg ja til enda et prosjekt på jobben. For å hjelpe kolleger. Fordi ingen andre kunne gjøre akkurat dette. selv om jeg har mer enn nok allerede. Nå får jeg kjeft fordi jeg ikke har tid nok til å gjøre det som forventes av meg.
  • Jeg stilte på dugnad i idrettsklubben. For å gjøre min plikt. Når jeg gikk derifra, hadde jeg påtatt meg flere oppgaver enn godt var.
Jeg lurer noen ganger på hvordan folk får tiden til å strekke til. Til å jobbe og trene og shoppe og reise og  gå på kunstmuseum.

Tid til å spille alle disse dataspillene. Glane på realities, serier og filmer.  Jeg er så sliten, sier folk. Jammen ikke rart, hvis du har 300 venner på Facebook å ta vare på.

Men som de vise sier, du har vel tid til det du prioriterer...

Ingen kommentarer: