tirsdag 6. april 2010

Du skjønner at du reiser for mye når...

..du blir ringt opp av BI og spurt om å delta på Fokusintervju om flyreiser. Med lovnad om gaver fra SAS.

Etter telefonsamtalen lå følgende mail i innboksen:

Fra: xxx.xxxx@xxxxx.no]
Sendt: 23. mars 2010 11:37
Kopi: xxxxx, xxxxxx
Emne: FW: Hva er en perfekt flyreise?

Takk for en hyggelig samtale på fredag. Vi gjennomførte i går første fokusgruppeintervju og hadde gode tilbakemeldinger og respons på dette.Som nevnt på telefon ønsker vi å gjennomføre en sesjon til, og jeg håper det kan passe for deg å delta på denne.

Dato er satt til 14. april og tidspunkt fra 16:30 til 18:30. Lokasjon erfortsatt BI sitt bygg i nydalen
Vi vil også denne gangen sørge for bevertning samt en gave fra SAS

Håper på en snarlig og positiv tilbakemelding.
Med vennlig hilsen BI Executive MBA studenter
BI - Nydalen, fremmøte A2 Executive service disk

Jeg svarte som det var; at jeg ikke har tid til å delta denne onsdagen på grunn av reise....

Ingen kommentarer: