mandag 26. april 2010

Pulsar

Leter etter
de store linjene
styres av
de små tingene
konstruerer mønstre
som eroderer
i møtet med
detaljene
opererer
i vakumet
mellom nøytroner
og dvergstjerner
hvor bare blikket
eksisterer
dras ubenhørlig
nærmere
det sorte hullet
ikke engang
elektromagnetisk stråling
kan unnslippe
tyngdekraften
fra viljen
som finnes
ved enden av alle ting

Ingen kommentarer: