onsdag 2. mars 2011

Dagens forskningsalarm: Ni av ti barn har adferdsproblemer

90 prosent av alle elever i grunnskolen har adferdsproblemer, ifølge nyere forskning.

En ny rapport ved barneadferdsinstituttet indikerer at bare 2% av barna oppfører seg noenlunde normalt, resten driver med blant annet roping, løping og utagerende adferd i skolegården. I tillegg kommer uønsket språkbruk og overdrevnet PC-bruk. Dette er ikke studert i den nevnte studien.

Forsker Trond Didrichsøn i ett av mange stille øyeblikk, her utenfor sin gamle skole på Karihaugen i Oslo.

- Adferdsproblemer er den største utfordringen for norske lærere i dag, sier adferds-forskeren til VG.no. Han har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om adferdsproblemer i skolen på oppdrag fra Læringssenteret.

Uro og bråk

Ni tideler av norske skoleelever har vansker med å oppføre seg slik de voksne ønsker.

- Det gir seg utslag i bråk og uro. Blant annet er det meget vanlig med roping og løping i skolegården, henging på hjørnet, samt dataspilling, forteller Didrichsøn. Han mener dette får store konsekvenser for de stille elevene som oppfører seg slik de skal.

De stille er fremtiden

Det er bare to prosent av elevene i grunnskolen som kan kategoriseres som meget normale.

- De er ikke så mange i omfang, men det er disse skolen må satse på, forteller Didrichsøn.

Han sier at opp til 90 prosent av elevene ødelegger for både medelever og lærere, og at det må settes i gang strakstiltak for å normalisere denne gruppen.

- Faktisk har flere lærere følt ubehag ved den barnslige og utagerende oppførselen til barna, sier Didrichsøn.

Utsnitt fra den nye rapporten som avslører at bare 2% av skoleelevene tar avstand fra roping og løping.

Struktur

Læreplanen fra 1997 legger vekt på større frihet og medinnflytelse til eleven. Nyere forskning viser at dette kan forverre situasjonen for barn med adferdsproblemer.

- Denne elevgruppen trenger struktur og oppstramninger, mener han.

Det er å snu tingene fullstendig på hodet hvis et bråkete flertall skal få bestemme skolehverdagen til de fornuftige få, sier han.

Belønning, ikke straff

Man bør ikke straffes for å gjøre ting slik lærerne, pedagogene og foreldrene ønsker, sier forskeren. Roping og løping kommer det sjelden noe ut av på lang sikt, noen akademisk karriere blir det iallfall ikke av det, konkluderer den lavmælte Didrichsøn.

Ingen kommentarer: