fredag 11. mars 2011

Tvilsbekjennelsen

Jeg tviler
mer på egen tilregnelighet
enn menneskelig gudløshet
kanskje er holdepunktet
selve løse luften
livet henger i
kan du se
eksistensen vibrere
som luftspeilinger i ørkenen
som rosa lysskjær
på desemberhimmelen
når kulden får tak
diffunderer meningen
bort fra tingene
materien står naken igjen
gudenes ufullkommenhet
river troen ned
som korthus på kasino i Las Vegas
i møte med betongen
hjelper det så altfor lite
at 99 prosent av atomet
er tomrom

Ingen kommentarer: