fredag 4. mars 2011

Ukens undervurderte uttrykk: KOGNISJON

Tvileren starter i dag serien "Ukens undervurderte uttrykk", som vil ta for seg viktige begreper som er lite brukt, misforståtte eller undervurderte i det norske samfunnet.

Det vil si uttrykk DU både bør forstå og bruke.

Denne ukens begrep: Kognisjon; Kognitiv - et vitenskaplig uttrykk for "tankeprosesser". (Latin: cognoscere, "å kunne, vite").

Bruken av begrepet varierer innenfor ulike fagområder. I psykologien og de kognitive vitenskaper referer begrepet hovedsaklig til mentale aktiviteter og prosesser, omfattet av psykologiske funksjoner som sansing, persepsjon, læring, forståelse, problemløsning og hukommelse.

Begrepet er introdusert i filosofien via Descartes "Cogito ergo sum" (jeg tenker, derfor er jeg).

Grunnen til at begrepet er viktig i samtiden er dets relevans -  ikke bare for forståelsen av menneskets adferd - men gjennom bruk av kognisjon som modell for tenkologisk utvikling - da spesielt innenfor  "computer science", "kunstig intelligens", "nevro-  og bevissthetsvitenskaper".

Filmen "Inception", som jeg tidligere har skrevet om, diskuterer fenomenet kognisjon like godt som noe adademisk verk.

Så et lite tips til deg som liker å "henge med": begrip dette begrepet!

Ingen kommentarer: