onsdag 27. oktober 2010

Windigo

Nå som naturen
er den nye kulturen
teknologien
det nye miljøet
programmeres vi ut
av logikkens
rasjonelle grep
eksistensialismens
akademiske byggverk
tilbake til mystikken
metafysikken, religionenes
reduksjonistiske irrganger
smelter sammen
med maskiner
som vegeterer
på menneskekroppen
konsumerer selve livet
vi er satt ut til å leve
bare underholdning
er fortsatt
liv om å gjøre

Windigo

Ingen kommentarer: