tirsdag 30. november 2010

Sannsynlighetsberegninger

Konklusjonene
var skrevet ned
på forhånd
i konfidensielle dokumenter
åpnet for alle
setter to streker
under spørsmålet
for å fortelle
at de stoler mer
på et tilfeldig tall
enn tusen observasjoner
spiller ingen rolle
med instruksjoner
når feilhandlingene
sitter i ryggmaren
bevis betyr lite
når etterforskerne
er ruset på kilden
til ubegrenset dumskap
oppgjøret endte
som det måtte
i rettssalen
med aktor som forsvarer
de pårørende
som dommere
og den påtalte selv
som vitne

Ingen kommentarer: