lørdag 24. september 2011

Ludde tviler om skeptikerne: Usunn skepsis vs. ydmyk tvil

Jeg begynner å bli lei av alle støyende "skeptikere"  - som med mer eller mindre grumsete motiver - herjer rundt i digitale medier, seminarer og universiteter. Det være seg klima- og miljøskeptikere, Europa-skeptikere, selverklærte realister og økonomifundamentalister med endringsangst og Dagens Næringsliv som hovedkilde til informasjon.

Det er en utbredt misforståelse at tvil og skepsis er det samme. La meg derfor prøve å overbevise deg en gang for alle om at tvil og skepsis bør betraktes som forskjellige fenomener, det vil si ulike måter å forholde seg kritisk til verden på.

Tvilen som metode går hovedsaklig ut på å forholde seg kritisk, men ydmykt relekterende til omgivelsene. Typiske synonymer til tvil omfatter blant annet begrep som å avveie, filosofere, fundere, gruble, grunne, ressonere, tenke og vurdere.

En tviler vil aldri ha et program med forsøk på å ”avsløre” noen som kan mistenkes å ha andre perspektiver på verden. Tvilerene tenker, reflekterer og stiller spørmål.

Tvileren vil derfor også forholde seg kritisk til skeptikerene. Dette  har jeg tidligere berørt ovefladisk her:  http://tvileren.blogspot.com/2010/09/til-tvilens-fremme.html

Historisk sett er skeptisismen en gammel filosofisk, erkjennelsesteoretisk retning. Men der denne retningen opprinnelig var basert på et ha et åpent sinn for å oppnå ny kunnskap, er dagens skeptikere arrogante, retthaverske og rettroende. De har forlatt den sunne skepsisen, og tatt en form som kan minne om det de engang ønsket å kritiserte: den ideologisk funderte tenkningen.

De moderne skeptikere har nærmest et program der man ønsker å avsløre alt som ikke er vitenskaplig fundert og dokumentert. Og da skal det ikke være en hvilken som helst vitenskap, men hardcore naturvitenskap. Aller helst representert av fysikk, matematikk og kjemi. Muligens også biologien. Altså beinhard realisme.

Samfunnvitenskap og Humanistiske fag er humbug og hjernvask. Skeptisk! Dette kan du lese mer om her hos vitenskapsskeptikerne: http://www.kritiskmasse.no/

Sunn skespsis kan på sitt beste fungere som metode for granskning av konspirasjonsteori, religion, okkultisme, mytemakeri, new age og annet forvirret tankespinn. Men skepsisen baserer seg også på at det finnes en ”sannhet” der ute. En sannhet som kan observeres, måles, veies gjennom den naturvitenskaplige metode. Og gjennom denne steile troen på sannheten ender de selv opp som dogmatiske.

Ikke det at jeg har problemer med vitenskap. Men sannheten er for viktig og omskiftelig til å spikres en gang for alle.

Skeptikere blir derfor ofte et negativt speilbilde av de kreftene de ønskere å kritisere, avsløre. Skepsisen utvikler seg fort til å bli arroganse. Hvor det viktige er at VI vet best. De andre er mystikere, dogmatikere, eller rett å slett bare dumme.

La meg gi et eksempel: skeptikeren vil alltid benekte eksistensen av en Gud, fordi dette ikke kan etterprøves. Observeres. Måles. Tvileren på sin side vil forholde seg ydmykt til begge leirene. Man kan ikke bevise Guds eksistens, men heller ikke motbevise dette. Det er selve absoluttismen som tvileren forholder seg kritisk til.

Vitenskaplig basert absoluttisme kan også være farlig. Som tro på at det finnes bare atomer og tomt rom. Og at resten i beste fall er synsing. I verste fall jug og fanteri.

Blant skeptikerne er mangelen på ydmykhet påfallende fraværende. De klarer ikke selv å se at de har en dogmatisk tilnærming til verden. Nettopp slik kapitalister og konservative i alle år har kritisert kommunistisk og sosialistisk ideologi, mens de selv ikke ser at det i disse dager er dogmene i deres eget hode som plager verden som Guds landeplager.

 jennom skepsis påberoper de seg å være i besittelse av sannheten selv. Og sannhet er jo ingen ideologi.  Hørt det før, sier du?

 I verste fall ender skeptikerne opp som et vrangbilde av det skeptisismen opprinnelig dreide seg om: der man kritiserer andre ssynspunkter basert på sine egne motiver og fordommer, og kaller det for skepsis eller realisme. Slik som klimaskeptikerne, som med ulike motiver prøver å bekjempe alle bevis for klimendringer.

Hva er egentlig motivasjonen til klimaskeptikerne? Hvor ble det av et åpent sinn? Sannsynligvis har de ikke personelige ressurser til å ta et oppgjør med seg selv, til å legge om livsstilen for klimaets beste.

For Norge er blitt et la-det-skure og gå samfunn, der folk er "sketiske" til alle forsøk på endringer som kan ha konsekvenser på deres enkle og behagelige måte å leve på. De ønsker bare å fortsette å leve i boblen sin, og alt som forstyrrer dette bildet avskrives som synsing.

En en vakker dag sprekker boblen. Skeptisk eller ikke.

For mere tvilerier i samme gate, les også om Tvil vs. Konspirasjon : http://tvileren.blogspot.com/search?q=skepsis

Ingen kommentarer: