mandag 23. juni 2008

Det blå hjørnet

Det er mandag morgen, vi befinner seg i det blå hjørnet, og Ludde synes seg derfor berettiget til å formidle litt hverdagspoesi:

Fantasiens falske lover
Øyne
styrt av vane
hviler på konturer av fjell
strukturer av luft
på firmamentet
som ikke bærer tyngden av fjær
men flykroppens letthet
over sukkerspinn
der logikken tvinges i kne
av fantasiens falske lover

Ingen kommentarer: