fredag 13. juni 2008

Nytt sakset fra Jukola-arrangøren :)

Hälften är ju sant i alla fall:
Banläggarna Ilkka Kivisara (Jukola) och Jouni Mähönen (Venla) har i tiotals timmar varit ute i skogen och röjt hyggen, för att göra banorna trygga för deltagarna. De har tillsammans med andra frivilliga sågat ner trädstubbar och ställt de huggna träden på marken i den riktning, att löparna inte snubblar på dem. Men tyvärr medförde det, att löptiderna blev märkbart snabbare, och de beräknade löptiderna syntes vara åt skogen, när Jarkko Huovila och Timo Saarinen gjorde provlöp.

Man ville inte att det samma skulle hända nu, som det hände i Tiomila - att tävlingen fortskrider för fort. Det betydde, att banläggarna skulle igen ut i skogen - för att vända träden som ligger på marken i den riktning, att löparen måste ta högre steg. Nu skall tävlingen gå undan så som det är planerat.

Ingen kommentarer: